suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Gruppfamiljedagvård

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Inom gruppfamiljedagvården erbjuds heltidsvård för barn under skolåldern.

Familjedagvårdscheferna väljer barnen till gruppfamiljedagvård.

Gör så här

Du kan ansöka om plats året runt. Ansök om plats inom småbarnspedagogiken senast fyra månader innan småbarnspedagogik inleds.

I brådskande fall (om du plötsligt blir sysselsatt eller får en studieplats) är ansökningarnas behandlingstid två veckor.

Använd i första hand den elektroniska tjänsten vid ansökan om småbarnspedagogik. Du kan även skriva ut den på kokkola.fi > Fostran och utbildning > Småbarnspedagogik > Ansökan och uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få småbarnspedagogik.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man kan ansöka om en vårdplats till ett barn hos kommunens gruppfamiljedagvård som är småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik.

Vanligtvis finns det två skötare i gruppen. Då kan gruppen samtidigt bestå av högst åtta barn som inte ännu är i grundläggande utbildning. Samtidigt med dem kan det i gruppen också finnas två barn i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning. Av särskilda skäl kan tre skötare finnas i gruppen, då kan gruppen bestå av högst 12 barn.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 28.4.2022