suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Anmälan om lagring av gödsel i stackar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Anmälan om lagring av torrgödsel i undantagsfall görs av den verksamhetsutövare på vars gård gödsel samlas. När gödsel överlåts till någon annan gör mottagaren anmälan om lagring av gödsel i stack. Vid anläggande och placering av gödselstack ska gällande bestämmelser följas. Lagring i stack är förbjudet från början av november till slutet av januari och torrgödsel som har lagrats i stack ska spridas ut senast ett år efter att stacken anlagts.

Gör så här

Om du lagrar torrgödsel och oförpackade organiska gödselfabrikat i stack eller torrgödsel vid exceptionella situationer, ska du göra en anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten 14 dygn innan lagringen inleds. Miljöskyddsmyndigheten utför vid behov en inspektion.

Som mottagare av gödsel och organiska gödselfabrikat ska du göra en anmälan om lagringen av dem. Om du är verksamhetsutövare på vars djurgård gödseln uppstår, ska du göra en anmälan om lagring av gödsel vid exceptionella situationer och om efterkompostering.

Du kan skriva ut anmälningsblanketten på miljöförvaltningens webbplats www.miljo.fi. Lämna in den ifyllda blanketten till Karleby stads miljötjänster.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En stack är en avlång grop i en åker där man lagrar eller placerar gödsel, andra organiska gödslingsmedel eller eftermognande kompost i väntan på att det senare ska spridas ut på åkern. Stacken ska förhandsanmälas till kommunens miljöskyddsmyndighet.

Det är förbjudet att lagra gödsel på grundvattenområden och områden som har benägenhet att översvämmas. Stacken ska placeras på ett bärande åkerområde och så högt upp som möjligt på sluttande åkrar. Stacken ska placeras minst 100 meter från vattendrag, huvuddiken eller hushållsbrunnar och minst fem meter från diken.

I botten av stacken ska placeras en 20 centimeter tjockt lager som binder vätska, och stacken ska täckas över med en tät presenning. Snö ska avlägsnas innan stacken grävs.

Det material som lagrats i stacken ska spridas ut senast efter ett år. En ny stack får placeras på samma plats två år senare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 5.6.2020