suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Gränsvisning

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Gränsutvisning är nödvändigt när man vill veta var den faktiska gränsen går och när gränsmärkena inte syns i terrängen eller när det finns orsak att tvivla på gränsmärkenas tillförlitlighet. I Karleby kan markägare eller markinnehavare be om utvisning av gräns hos stadens terrängmätningsenhet.

Gör så här

Kontakta kommunens byggnadstillsyn.

Gränsutvisning är en tjänst som beställs via e-post. Tjänsten ska beställas senast två dagar innan utvisningen är avsedd att göras. För tjänsten tas ut en avgift enligt Markområdens prislista.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en gränsvisning fastställer man med hjälp av en lantmäteriåtgärd var en planlagd tomt eller annan registerenhet är belägen i terrängen.

Vid en gränsvisning kan inte nya råmärken byggas. Gränsvisningen har ingen inverkan på uppgifterna i fastighetsregistret och gränsvisningen registreras inte. Om ett råmärke har försvunnit behövs en rågångsförrättning, vilket är en lantmäteriförrättning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 20.10.2020