suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Underrättelse om mobil livsmedelslokal

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 9 kommuner
  • Offentlig tjänst

Med en mobil livsmedelslokal förstås flyttbar eller tillfällig lokal t.ex. en försäljningsvagn, försäljningstält eller enbart ett försäljningsbord. En livsmedelsföretagare ska underrätta tillsynsmyndigheterna i de kommuner där verksamheten bedrivs om försäljning och annan hantering av livsmedel i en anmäld eller godkänd mobil livsmedelslokal senast fyra vardagar innan anmäld verksamhet inleds och senast två veckor innan godkänd verksamhet inleds.

Gör så här

Underrätta Mellersta Österbottens miljöhälsovård om mobil livsmedelsverksamhet i Karleby, Kronoby, Kannus, Toholampi, Kaustby, Vetil, Perho, Halso och Lestijärvi. Du kan fylla i och skicka in en utskrivbar blankett för mobil livsmedelslokal. Den ifyllda blanketten kan också sändas skannad via e-post. Alla returadresser finns i blanketten.

För vem och på vilka villkor

Näringsutövare som kommer från Mellersta Österbottens miljöhälsovårds tillsynsområde (Karleby, Kronoby, Kannus, Toholampi, Kaustby, Vetil, Perho, Halso och Lestijärvi) behöver inte anmäla om sin verksamhet inom det egna området. Om du kommer från ett annat område än tillsynsområdet skall du göra en underrättelse om din verksamhet.

Tjänsten är avgiftsfri.


Tidsfrist

Myndigheten ska ha fått informationen senast fyra vardagar innan anmäld verksamhet inleds.

Giltighetstid

Under tillställningen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 28.8.2020