suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Småbarnspedagogik för förskolebarn

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Förskoleundervisning ordnas i regel kl. 9–13. En avgift tas ut för småbarnspedagogisk verksamhet som barnet behöver före och efter förskoleundervisningen.

Småbarnspedagogik ordnas i regel vid förskoleplatsen.

För förskolebarn i Kiviniityn esiopetus ordnas vård på natten, söndagar eller tidigt på morgonen i Kotimetsän päiväkoti.

Småbarnspedagogik för förskolebarn i Veikko Vionojan esiopetus ordnas i Muksulan päiväkoti.

Gör så här

Använd i första hand den elektroniska tjänsten vid ansökan om småbarnspedagogik.

Blanketterna kan skrivas ut på adressen www.kokkola.fi > Utbildning och fostran > Småbarnspedagogik och dagvård > Ansökan och blanketter.

För vem och på vilka villkor

Barnet har utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen rätt till småbarnspedagogik om barnets båda vårdnadshavare arbetar på heltid, studerar på heltid eller är företagare.

Om förskolebarnet behöver skiftvård eller vård på kvällar, lördagar eller söndagar ordnas förskoleundervisningen i förskolegruppen vid Kiviniityn päiväkoti.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Förskoleundervisningen är avgiftsfri, men dagvården är avgiftsbelagd.

Klientavgift tas ut i enlighet med lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förskoleundervisning ges på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Om barnet deltar i förskoleundervisning på daghemmet, utgör eftermiddagen efter undervisningen normal daghemsverksamhet. Efter förskoleundervisningen på ett lågstadium hämtas barnen eller ledsagas till daghemmet eller t.ex. till klubbar.

Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 12.11.2020