suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Småbarnspedagogik för förskolebarn

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Förskoleundervisning ordnas i regel kl. 9–13. En avgift tas ut för småbarnspedagogisk verksamhet som barnet behöver före och efter förskoleundervisningen.

Småbarnspedagogik ordnas i regel vid förskoleplatsen.

Tätort: ​​Småbarnspedagogik för förskolebarn i behov av skiftvård ges natt-, lördags-, söndags- och tidig morgonvård i Kotimetsän päiväkoti.

Småbarnspedagogik för förskolebarn i Ullavan ...

Gör så här

Använd i första hand den elektroniska tjänsten vid ansökan om småbarnspedagogik.

Blanketterna kan skrivas ut på adressen www.kokkola.fi > Utbildning och fostran > Småbarnspedagogik och dagvård > Ansökan och blanketter.

För vem och på vilka villkor

Barnet har utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen rätt till småbarnspedagogik om barnets båda vårdnadshavare arbetar på heltid, studerar på heltid eller är företagare.

Om förskolebarnet behöver skiftvård eller vård på kvällar, lördagar eller söndagar ordnas förskoleundervisningen i förskolegruppen vid Kiviniityn päiväkoti.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förskoleundervisning ges fyra timmar om dagen på förmiddagarna. Om barnet deltar i förskoleundervisningen på daghemmet består eftermiddagen efter undervisningen av normal daghemsverksamhet. Efter förskoleundervisning som ordnas i en lågstadieskola får barnen antingen åka hem eller tillsammans med följeslagare till ett daghem eller till exempel till någon klubb.

Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen, eller i verksamhet som uppnår dess mål, under läsåret före läroplikten börjar.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 28.9.2023