suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Servitutsförrättning på detaljplaneområde

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Till förmån för en fastighet kan på en annan registerenhets område som ständigt servitut stiftas rätt till bl.a. väg, förvarings- och parkeringsplatser för bilar, placering och användning av vatten-, avlopps-, el-, värme- eller annan ledning.

Rätten stiftas vanligen enligt avtal mellan sakägarna i skild servitutsförrättning eller i samband med styckningsförrättning.

Fastighetens ägare ansöker om servitutsförrättning.

Gör så här

Sök servitutsförrättning hos kommunens fastighetsväsende eller Lantmäteriverket.

I Karleby ansöks om servitutsförrättning hos kommunens fastighetsingenjör eller markanvändningsingenjör.

För vem och på vilka villkor

Stiftande av servitut förutsätter i allmänhet ett avtal mellan tomtägarna.

Sökanden ska vara fastighetens ägare.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För servitutsförrättning uppbärs en avgift enligt markområdens prislista.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För en tomt kan man behöva stifta en bestående användningsrätt, dvs. ett servitut på en annan fastighet. Ett servitut innebär en bestående rätt till exempelvis ett område som behövs för en vägförbindelse, för att ställa fordon eller för att placera vatten-, avlopps- eller elledningar.

Servituten stiftas på ansökan av ägaren i samband med en styckningsförrättning eller en separat servitutsförrättning.

På städernas detaljplaneområden är det ofta kommunen som ansvarar för att stifta servitut och upprätthålla fastighetsregistret, i övrigt Lantmäteriverket.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 20.10.2020