suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Småbarnspedagogikens servicesedel

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Familjerna kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken i ett privat daghem eller gruppfamiljedaghem.

Kommunen beviljar understöd i form av servicesedlar då familjen väljer en plats inom småbarnspedagogiken i ett privat daghem eller gruppfamiljedaghem. Karleby stad deltar i kostnaderna som föranleds av privat småbarnspedagogik genom att bevilja familjen en servicesedel.

Servicesedeln beviljas till de enheter som Karleby stad godkänt som serviceproducenter.

Småbarnspedagogikens servicesedel beviljas skilt för varje barn och det är inte möjligt att samtidigt erhålla stöd för privat vård av barn eller stöd för hemvård för anordnandet av barnets vård.

Gör så här

Då familjen kommit överens med en privatserviceproducent om att barnet börjar i småbarnspedagogiken ska familjen göra upp ett serviceavtal med enheten inom privat småbarnspedagogik.

Efter det kan familjen ansöka om en servicesedel med Karleby stads elektroniska ansökan om småbarnspedagogik.

För vem och på vilka villkor

Den inkomstrelaterade servicesedeln är ett alternativ för familjerna att ordna barnets småbarnspedagogik.

Servicesedelns värde fastställs enligt barnets ålder, tiden som reserverats inom småbarnspedagogiken, familjens storlek och familjens inkomster.

Servicesedelns värde betalas direkt till serviceproducenten och familjen betalar en självriskandel. Självriskandelen fastställs på samma grunder som klientavgifterna inom den kommunala småbarnspedagogiken. Familjen betalar självriskandelen till serviceproducenten.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Familjen betalar en självriskandel.

Självriskandelen fastställs på samma grunder som klientavgifterna inom den kommunala småbarnspedagogiken. Familjen betalar självriskandelen till serviceproducenten.

Servicesedel kan användas vid tjänsten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009)

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 3.9.2021