suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Karleby stad

Påverkan av stranddetaljplanläggningen

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst
Område: Karleby
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

En detaljplan som utarbetas för ett strandområde vid hav eller annat vatten kallas en stranddetaljplan. Det går att påverka stranddetaljplaneringen på samma sätt som detaljplaneringen. Stranddetaljplanerna utarbetas så att delaktiga kan få information om planeringen och delta i den. Du kan inverka på planutkasten på olika sätt i olika skeden av planprocessen.


Gör så här

Kommunen ger anvisningar till dem som vill påverka stranddetaljplanläggningen.

När planarbetet börjar kan man framföra åsikter om projektet. Åsikter kan framföras per brev eller sändas per e-post till registraturen. Ytterligare information får man av stadens planläggningstjänster.

När planutkastet är färdigt och läggs fram offentligt kan man under framläggningstiden framföra sin åsikt. Åsikten kan framföras per brev eller sändas per e-post till registraturen. Ytterligare information får man av planberedaren antingen per telefon, e-post, brev eller genom att boka ett möte.

När nämnden lägger fram ett planförslag offentligt kan man under framläggningstiden lämna in en anmärkning per brev eller per e-post till registraturen. Stadens planläggningstjänster ger ett bemötande på anmärkningar som lämnas in under planens framläggningstid.

När planen har godkänts kan planens innehåll påverkas endast genom besvär till förvaltningsdomstolen om eventuellt fel i planläggningsprocessen.

Följ hur planerna framskrider på stadens webbplats.


För vem och på vilka villkor

Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av en stranddetaljplan har rätt att delta och påverka för sin del i planläggningsprocessen.

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Markägaren kan se till att ett förslag till stranddetaljplan utarbetas för ett strandområde som han eller hon äger. Kommunen ansvarar för planläggningen av strandområden. Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av en stranddetaljplan har rätt att delta i planläggningsprocessen.

I allmänhet är det inte tillåtet att bygga i strandzonen vid hav eller vattendrag utan en stranddetaljplan eller en sådan generalplan som separat har konstaterats duga som grund för bygglov. Även ombyggnad eller utbyggnad förutsätter att detaljplanen följs.

Vid utarbetandet av stranddetaljplanen beaktas även naturskydd, landskapets värden, rekreationsbehov, vattenskydd och hur vattenförsörjningen ordnas.


Servicen tillhandahålls av: 
Karleby stad