suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Övervakning av avfallshanteringen

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Med nedskräpning avses avfall, maskiner, apparater, fordon, fartyg eller andra föremål eller farliga ämnen som lämnats i miljön och som förorsakar osnygghet, minskad trivsamhet eller risk för skada. Nedskräparen eller områdets innehavare (ägare) är skyldig att rensa upp det nedskräpade området.

Karleby stads miljötjänster övervakar nedskräpningen av miljön utgående från anmälningar som görs av kommuninvånare. När en anmälan kommit in granskar miljötjänster objektet och sänder vid behov en städuppmaning till nedskräparen. Den tid som ges för städningen varierar beroende på nedskräpningens art.

Gör så här

Du kan anmäla om ett nedskräpat område per telefon eller e-post till Karleby stads miljötjänster. I anmälan ska helst anges exakt läge, antingen adress eller bifogad karta, bilder, uppskattning av avfallets mängd och art, övriga bakgrundsuppgifter som anknyter till fallet.

Även namn och kontaktuppgifter till den som gjort anmälan kan med fördel lämnas till myndigheten med tanke på eventuellt behov att ta kontakt. Detta är inte obligatoriskt.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 27.8.2019