suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Övervakning av avfallshanteringen

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Med nedskräpning avses avfall, maskiner, apparater, fordon, fartyg eller andra föremål eller farliga ämnen som lämnats i miljön och som förorsakar osnygghet, minskad trivsamhet eller risk för skada. Nedskräparen eller områdets innehavare (ägare) är skyldig att rensa upp det nedskräpade området.

Karleby stads miljötjänster övervakar nedskräpningen av miljön utgående från anmälningar som görs av ko ...

Gör så här

Du kan anmäla om ett nedskräpat område per telefon eller e-post till Karleby stads miljötjänster. I anmälan ska helst anges exakt läge, antingen adress eller bifogad karta, bilder, uppskattning av avfallets mängd och art, övriga bakgrundsuppgifter som anknyter till fallet.

Även namn och kontaktuppgifter till den som gjort anmälan kan med fördel lämnas till myndigheten med tanke på eventuellt behov att ta kontakt. Detta är inte obligatoriskt.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 19.9.2023