suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Att påverka detaljplaneringen

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

I detaljplanen definieras områdets framtida bruk: vad som bevaras, vad som får byggas, var det får byggas och på vilket sätt. Detaljplanerna utarbetas så att delaktiga, d.v.s. de som berörs av planeringen, kan få information om planeringen och delta i den. Du kan påverka planutkasten på olika sätt i olika skeden av planprocessen.

Gör så här

När planarbetet inleds kan åsikter framföras om projektet. Åsikter kan framföras per brev eller sändas per e-post till registraturen. Stadens planläggningstjänster ger ytterligare information.

När planutkastet är färdigt och läggs fram offentligt kan man under framläggningstiden framföra sin åsikt. Åsikten kan framföras per brev eller sändas per e-post till registraturen. Ytterligare information fås av planberedaren antingen per telefon, e-post, brev eller genom att boka ett möte.

När nämnden lägger fram ett planförslag offentligt kan man under framläggningstiden lämna in en anmärkning per brev eller per e-post till registraturen. Stadens planläggningstjänster ger ett bemötande på anmärkningar som lämnas in under planens framläggningstid.

När planen har godkänts kan planens innehåll påverkas endast genom besvär till förvaltningsdomstolen om eventuellt fel i planläggningsprocessen.

Vid behov ordnas också diskussionstillfällen som anknyter till planläggningen. Genom att delta kan man påverka planerna och få aktuell information direkt av experterna.

Följ hur planerna framskrider på stadens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av detaljplanen har rätt att delta och påverka för sin del i planläggningsprocessen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Detaljplanen är en detaljerad plan över hur man bygger i området och hur området i övrigt används. Byggnader får inte byggas i strid mot detaljplanen. Kommunen ansvarar för detaljplaneringen i sitt område. Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen men fullmäktiges beslutanderätt kan genom en instruktion även överföras till kommunstyrelsen eller en nämnd. Kommunen ska följa upp detaljplaneringens status och vid behov förnya föråldrade detaljplaner. I detaljplanen fastställs gatornas, parkernas, rekreationsområdenas och torgens namn.

Kommunen kan förordna ett byggförbud i ett område vars detaljplan håller på att göras upp eller ändras. Byggförbudet gäller i högst två år. Kommunen kan förlänga förbudet med två år åt gången om planeringen ännu pågår.

Deltagandet i detaljplaneringen sker genom att göra en motion om planläggningen eller lämna en åsikt om en plan under beredning. Om planförslaget påverkar invånarens boende eller arbete har invånaren rätt att ge en skriftlig anmärkning om det framlagda planförslaget. Kommunbesvär får göras om ett beslut om att godkänna en plan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 7.10.2021