suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Godkännande av anläggning som levererar hushållsvatten

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 9 kommuner
  • Offentlig tjänst

Anläggningar som levererar hushållsvatten och som har egen produktion eller behandling av vatten ska innan man planerar inleda verksamheten ansöka om godkännande av verksamheten hos den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Hushållsvatten får inte levereras förrän verksamheten har godkänts. Ansökan om godkännande av verksamheten ska också göras om vattentäkten eller vattenbehandlingen i väsentlig grad utvidgas eller ändras, eller om det i vattenkvaliteten eller vattendistributionen sker förändringar som är väsentliga med tanke på hushållsvattnets kvalitet. Verksamheten får inte ändras förrän ansökan har godkänts.

Gör så här

Ansök om godkännande av anläggning som levererar hushållsvatten med blankett hos Mellersta Österbottens miljöhälsovård (se webbplats). Av blanketten framgår vilka bilagor som ska anslutas till ansökan och vilken adress blanketten ska sändas till. Alla ansökningsdokument och bilagor kan också sändas in per e-post (yterveys@kokkola.fi).

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgift uppbärs på basis av en taxa fastställd av Mellersta Österbottens miljöhälsovårdsnämnd.


Tidsfrist

En ansökan om godkännande av verksamheten ska göras senast tre månader innan man planerar inleda verksamheten. En ansökan om ändring ska göras senast 30 dygn innan verksamheten ändras.

Handläggningstid

Ansökan behandlas inom 30 dygn. Behandlingstiden kan bli längre om ansökan är bristfällig och sökanden ombeds komplettera den och om utlåtanden behöver begäras. Verksamheten får inte inledas förrän ansökan har godkänts.

Giltighetstid

Godkännandet gäller tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 28.8.2020