suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Understödsansökan till stadsstyrelsen/ stadsdirektören

  • Utskrivbar blankett

Av Karleby stads medel kan understöd beviljas enligt prövning för allmännyttiga ändamål på basis av ansökningar som lämnats in inom utsatt tid. Understöd kan beviljas för på förhand specificerade evenemang och projekt av engångskaraktär eller för något annat preciserat ändamål. Ansökan om understöd ska framställas skriftligt på en för ändamålet godkänd blankett.

Till ansökan om understöd ska foga ...

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Registratur
Understödsansökan lämnas in till Karleby stads registratur

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 25.11.2022