suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Understödsansökan till stadsstyrelsen/ stadsdirektören

  • Utskrivbar blankett

Av Karleby stads medel kan understöd beviljas enligt prövning för allmännyttiga ändamål på basis av ansökningar som lämnats in inom utsatt tid. Understöd kan beviljas för på förhand specificerade even ...

Blankettens leveransuppgifter

Registratur
Understödsansökan lämnas in till Karleby stads registratur

Basuppgifter

Ansvarig organisation Karleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 7.4.2021