suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Familjedagvård för förskolebarn

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Förskoleundervisning ordnas i regel kl. 9–13. En avgift tas ut för småbarnspedagogisk verksamhet som barnet behöver före och efter förskoleundervisningen.

Småbarnspedagogik för förskolebarn i Rahkosen esiopetus ordnas i gruppfamiljedaghemmet Päivänpaiste.

Gör så här

Använd i första hand den elektroniska tjänsten vid ansökan om småbarnspedagogik.

Blanketterna kan skrivas ut på adressen www.kokkola.fi > Utbildning och fostran > Småbarnspedagogik och dagvård > Ansökan och blanketter.

För vem och på vilka villkor

Barnet har utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen rätt till småbarnspedagogik om barnets båda vårdnadshavare arbetar på heltid, studerar på heltid eller är företagare.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Förskoleundervisningen är avgiftsfri, men familjedagvården är avgiftsbelagd.

Klientavgift inom småbarnspedagogik tas ut i enlighet med lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förskoleundervisning ges på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Förskolebarn i familjedagvård ledsagas till familjedagvården efter förskoleundervisningen. Familjedagvårdare har rätt att sköta ett förskolebarn om eftermiddagarna förutom de högst fyra barn som familjedagvårdaren sköter på heltid.

Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 7.1.2020