suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Anmälan om campingplats

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Den som inrättar en campingplats eller väsentligt ändrar verksamheten på en campingplats ska senast tre månader innan verksamheten inleds eller ändras skriftligen anmäla detta till byggnads- och miljönämnden.

Anmälan ska innehålla behövliga uppgifter om den som driver campingplatsen, om campingplatsens läge samt om verksamhetens art och omfattning. Anmälan ska göras också om tillfällig verksamhet som varar högst 14 dygn.

Gör så här

I Karleby görs anmälan om grundande av campingplats till Karleby stads miljötjänst. Miljösekreteraren handlägger anmälan och ger ett beslut.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 5.6.2020