suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Kommunens officiella meddelanden

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Karleby stad
Område: Karleby
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Stadens kungörelser och meddelanden sätts upp på stadens anslagstavla i stadshusets första våning. Meddelandena publiceras också på stadens webbplats. Anslagstavlan kan läsas under stadshusets öppettider. Meddelanden som gäller markanvändning och planläggning kan också publiceras i tidningar såsom tidningen Kokkola.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ska främst använda elektroniska kanaler i sin kommunikation. Tillsvidare ska kommunen fortfarande ska upprätthålla en anslagstavla i ämbetshuset eller på en annan lämplig plats som kommunstyrelsen fastställt och som är tillgänglig under tjänstetid. Kommunstyrelsen ansvarar för att alla handlingar som lagen fastställer att ska finnas på anslagstavlan finns till påseende.

Kommunerna publicerar föredragningslistor, protokoll och många meddelanden elektroniskt på sin webbplats om dokumenten inte innehåller sekretessbelagd information. Meddelandena måste finnas på webben i 14 dygn. Därefter ska åtminstone de personuppgifter som ingår i meddelandena avlägsnas.


Servicen tillhandahålls av: 
Karleby stad