suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Specialmotionskort

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Specialmotionskortet är avsett för handikappade och långtidssjuka. Målet är att aktivera dem till rehabiliterande motion.

Den som ansöker om kortet bör fylla i en blankett. Det är viktigt att alla punkter på blanketten fylls i noggrant. Skriv koden som antecknats på baksidan av FPA-kortet om rätt till specialersättning för läkemedel på blanketten eller bifoga en kopia av ett läkarintyg till ansökan. Ta med kriterierna för beviljandet av specialmotionskortet till läkaren då ni begär utlåtande.

Kortet kan beviljas utifrån en kod som antecknats på FPA-kortet om rätt till specialersättning för läkemedel eller medicinska utlåtanden. Grunderna för beviljandet av kortet gäller tillsvidare och ses över regelbundet. Vissa klienter har rätt att utan kostnad ha med en personlig följeslagare i simhallen. Följeslagarens namn antecknas på specialmotionskortet. Ansökan kan lämnas in till badcentret VesiVeijari, bildningscentralen eller stadens kundbetjäning. Dessa delar också ut ansökningsblanketter. Den som ansöker om specialmotionskortet på basis av koden på FPA-kortet bör på samma gång som ansökan inlämnas också uppvisa sitt FPA-kort. Till ansökan bifogas ett passfoto eller annat motsvarande foto för kortet. Den som beviljats specialmotionskortet får det hemskickat per post.

Gör så här

Anvisningar på stadens webbplats:

http://www.kokkola.fi/palvelut/liikunta/ohjattu_liikunta/erityisryhmien_liikunta/sv_SE/erityisliikuntakortti/

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenKokkolan kaupunki
Servicen tillhandahålls avKokkolan kaupunki
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 29.1.2019