suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Privat dagvård

  • Tjänst
  • Karleby
  • Privat tjänst

Karleby stad deltar i kostnaderna som föranleds av privat småbarnspedagogik genom att bevilja familjen en servicesedel.

Ansökan om plats lämnas direkt till daghemmet.

Självriskandelen fastställs på samma grunder som klientavgifterna inom den kommunala småbarnspedagogiken.

Gör så här

Då familjen kommit överens med en privatserviceproducent om att barnet börjar i småbarnspedagogiken ska familjen göra upp ett serviceavtal med enheten inom privat småbarnspedagogik.

Efter det kan familjen ansöka om en servicesedel med Karleby stads elektroniska ansökan om småbarnspedagogik.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få småbarnsfostran.

Även en elev i läropliktsåldern kan få dagvård om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan ansöka om en vårdplats för ditt barn på ett privat daghem som ordnar småbarnspedagogik. Privat dagvård produceras av företag, sammanslutningar eller organisationer, övervakas av myndigheter och regleras i lagen om småbarnspedagogik.

Privata daghem kan erbjuda småbarnspedagogik till exempel på olika språk eller specialpedagogik, såsom Montessori- eller Steinerpedagogik. De kan betona olika hobbyer eller religiös fostran.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 17.3.2023