suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Grundläggande utbildning

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Karleby stads utbildningsväsende svarar för den grundläggande utbildningen. Grundskolnätet är indelat i sex områden. Det finns 27 finskspråkiga grundskolor och fem svenskspråkiga. Kommunen anvisar en närskola åt eleven. Eleven kan också ansöka om inträde till en annan skola. Vid fastställandet av undervisningsgrupper är det möjligt att alla önskemål inte kan uppfyllas

Gör så här

Vårdnadshavarna anmäler sitt barn till skolan i första hand genom att fylla i en elektronisk Wilma-blankett på adressen http://kokkola.inschool.fi. Närmare anvisningar om anmälningarna sänds till de blivande elevernas hem per post i januari-februari.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 2.3.2022