suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Byggnadstillsynens arkivtjänster

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

I stadsarkivet förvaras byggnadstillsynens dokument som gäller Karleby stad och Öja kommun. De nyaste dokumenten är från 2010-talet, de äldsta omkring hundra år gamla. Byggloven är i regel offentliga dokument. Lovet omfattar ansökan och dess bilagor. Bland bilagorna kan finnas olika botten-, fasad-, och skärningsbilder m.m., uppgifter om byggnadens färgsättning och ägo. När det gäller en del byggn ...

Gör så här

En kund som behöver dokument som anknyter till bygglov kan kontakta centralarkivets personal (Kelviå kommundelskontor när det gäller bygglov i tidigare Kelviå, Lochteå och Ullava) per telefon eller e-post eller besöka arkivet. Personalen söker fram de dokument som kunden behöver i arkivet. Dokument kan kopieras eller skannas. Tekniska kundtjänsten kan sända skannade dokument. Tekniska kundtjänsten har också tillgång till de nyaste byggloven.

För vem och på vilka villkor

Bygglov och byggnadstillsynens övriga dokument är i regel offentliga dokument. Vem som helst får bekanta sig med offentliga dokument.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Byggnadstillsynens handlingar är offentliga och vem som helst har rätt att ta del av dem. Kommunerna är skyldiga att arkivera de handlingar som anses nödvändiga. I byggnadstillsynens arkiv sparar kommunen byggnads- och åtgärdstillståndsritningar samt till exempel konstruktions- och ventilationsritningar. De flesta städer använder en elektronisk webbshop för byggnadsritningsmaterial.

Enligt upphovsrättslagen har byggnadens planerare upphovsrätt till planen.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 6.10.2021