suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Köp eller arrende av tomt

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Karleby stad har under flera års tid kunnat erbjuda tomter på olika håll i staden till rimliga priser för byggande av bostäder eller för företagsverksamhet. Staden hyr också ut områden för tillfälligt bruk.

Gör så här

All behövlig information finns att få via e-tomtservicen med vilken det är smidigt att göra en ansökan.

Tomtreserveringen träder i kraft om reservationsavgiften har betalats senast på förfallodagen. Storleken på reservationsavgiften fastslås i reserveringsbeslutet och är lika stor som tomtens hyra för reserveringstiden. Ifall tomten köps i mycket god tid innan reserveringstiden går ut, återbetalas reserveringsavgiften för den tid som återstår av reserveringstiden.

Tomten upplåts när byggprojektet blir aktuellt och när köparen eller arrendetagaren är redo att ansöka om bygglov.

För vem och på vilka villkor

Efter att stadsgeodeten beslutat om reservering kan tomterna som blir kvar sökas enligt principen om kontinuerlig ansökningstid. Tomtansökningarna behandlas då i den ordning de kommer in.

Till de som tilldelas en tomtreservation och tidigare har fått en tomt av staden överlåts tomten endast genom försäljning.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Upplåtelsepriset baseras på det kvadratmeterpris som staden tillämpar på området i fråga vid upplåtelsetidpunkten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 20.10.2020