suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vasa stad

Organisation

Vasa är en kraftigt växande stad med över 67 000 invånare och det största ekonomiska centret i Österbotten. Vasa stad bildar tillsammans med sina sex grannkommuner Vasaregionen. I Vasaregionen bor över 114 000 invånare. Bland landets regioner hör Vasaregionen till dem som växer kraftigast och har bäst framgång.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler