suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Anmälan enligt miljöskyddslagen om exceptionella situationer

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Ytterligare information ger Vasa stads miljöavdelning.

Gör så här

Om verksamheten grundar sig på ett tillstånd av en statlig myndighet, ska anmälan göras till den myndighet som har beviljat tillståndet. Annars ska anmälan göras till kommunes miljömyndighet. Anmälningsplikten gäller även situationer som inte har krävt tillstånd.

Om en exceptionell situation medför plötslig fara för befolkningen, ska detta omedelbart anmälas till nödcentralen. När anmälan om exceptionell verksamhet är gjord, ska den som har gjort anmälan göra sig redo att snabbt samarbeta med myndigheten för att få situationen under kontroll.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Se miljöskyddsmyndighets avgifter.


Giltighetstid

Gäller tillsvidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Plötslig miljöförstöring eller risk för sådan ska utan dröjsmål anmälas till kommunens miljöskyddsmyndighet eller nödcentralen. Situationen kan orsakas av en olycka, oförutsedd produktionsstörning, rivningsarbete eller annat.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 9.7.2020