suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Miljöväsendet

  • Serviceställe

Till Vasa stads miljöväsende hör miljöavdelningen och veterinärvården. Till miljöavdelningens uppgifter hör miljöskyddets, hälsoskyddets och livsmedelsövervakningens myndighetsuppgifter. Verksamheten omfattar också övervakningen av marktäktsärenden och avfallshantering. I fråga om hälsoövervakningen bildar Vasa och Laihela ett samarbetsområde. Målet är att främja en hälsosam och trivsam miljö samt ...

Besöksadress

Vasa stadshus

Senatsgatan 1 B
65100 Vasa

Tjänster

Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 24.3.2023