suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Miljöns tillstånd

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Luftkvaliteten kontrolleras i Vasa centrum. Luftkvaliteten betraktas som förorenad, om den ger upphov till exempelvis lukt-, hälso- eller trivselolägenheter. Vattenkvaliteten vid badstränderna granskas tre gånger under badsäsongen 15.6–31.8. På badstränderna finns information om vattenkvaliteten.

Gör så här

Miljöavdelningen informerar om miljöns tillstånd vid behov. De senaste uppgifter om luftkvalitet ser du via Luftkvalitetsportalen. Ytvattnets temperatur och algsituationen kan du följa med på miljöförvaltningens webbsidor. Pollenuppgifterna kan kontrolleras via den nationella pollenrapporten. Ytterligare uppgifter på webbsidorna.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 22.3.2022