suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Anmälan av företagare inom livsmedelskontaktmaterialbranschen om verksamhetsställe och verksamhet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

En tillverkare, importör eller distributör av livsmedelskontaktmaterial, såsom en partiaffär ska göra en anmälan om sitt verksamhetsställe och sin kontaktmaterialverksamhet.

Med livsmedelskontaktmaterial avses material och utrustning som är eller har planerats vara i kontakt med livsmedel antingen direkt eller indirekt. Sådana är till exempel

- livsmedelsförpackningar

- engångskärl och -handskar

- köksredskap

- små maskiner i köket

- näringslivsindustrins maskiner och utrustning.

Råvaror och utrustning som används i tillverkningen av kontaktmaterial är också livsmedelskontaktmaterial. Därtill omfattar kontaktmaterial också tryckfärger, lack och lim.

Till företagaren sänds ett mottagningsmeddelande till kännedom.

Gör så här

Gör anmälan i anmälningstjänsten ilppa eller med en blankett till livsmedelstillsynsmyndigheten i din verksamhetsort när verksamheten inleds.

När du har gjort anmälan får du information om att din anmälan har mottagits och antecknats i registret. Livsmedelstillsynsmyndigheten granskar regelbundet ditt företags verksamhet enligt sin tillsynsplan.

Anmäl också i anmälningstjänsten ilppa om aktören byts ut, om verksamheten förändras eller upphör. Du kan också anmäla ändringar på en blankett till myndigheten på verksamhetsorten. Använd då samma blankett för ändringsanmälan som för startanmälan.

För vem och på vilka villkor

Anmälningsskyldigheten gäller alla aktörer som släpper ut livsmedelskontaktmaterial på marknaden i Finland. Sådana här aktörer är

• tillverkare av material och redskap som används i tillverkningen av kontaktmaterial

• tillverkare av de egentliga kontaktmaterialen

• aktörer som idkar partihandel med kontaktmaterial

• aktörer som idkar import av kontaktmaterial från EU-området eller import utanför EU-området och aktörer som idkar motsvarande export.

Anmälningsskyldigheten gäller alla branschaktörer oberoende av vilket kontaktmaterial eller kontaktredskap det är frågan om.

Om aktören ändras eller verksamheten ändras eller avslutas ska aktören meddela detta omedelbart.

Om aktören är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland, krävs samma anmälningar för verksamheten som för aktörer som är etablerade i Finland.


Tidsfrist

Anmälan ska göras fyra veckor innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 23.3.2022