suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Sektorsövergripande samsercive som främjar sysselsättningen

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen (TYP) är en samarbetsmodell för kommunen, TE-byrån och FPA och den betjänar personer som varit långvarigt arbetslösa.

Syftet med samservicen är att tillsammans med den arbetslösa personen bedöma vilken service denne behöver som stöd för att sysselsätta sig, planera ändamålsenlig service samt följa upp hur planerna och servicen framskrider. Målet för den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen är att främja sysselsättningen av arbetslösa genom erbjuda ändamålsenlig offentlig arbetskraftsservice, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster samt rehabiliteringstjänster i enligt personens individuella servicebehov.

Klientskapet inleds med en initialkartläggning, som görs tillsammans mellan den arbetslösa personen, kommunens socialarbetare eller socialhandledare samt en sakkunnig från TE-byrån.

I slutet av kartläggningsperioden uppgörs sen sektorsövergripande sysselsättningsplan, i vilken man kommer överens om den service som ingår i personens servicebehov Planen följs upp och uppdateras enligt situation.

Den service som överenskommits i planen kan vara offentlig arbetskraftsservice och även social-, hälso- och rehabiliteringsservice.

Nya klienter till den sektorsövergripande samservicen (TYP) hänvisas via TE-byrån, kommunens socialsektor eller via FPA. Personen övergår till att bli en samserviceklient, ifall dennes sysselsättning förutsätter sammanpassning av TE-byråns, kommunens och FPA:s serviceformer. Klienten kan även själv söka till att bli TYP-klient genom att ta kontakt med socialsektorn i den egna kommunen eller en sakkunnig inom TE-byrån.

Klientskapet inom den sektorsövergripande samservicen avslutas då behovet till sektorsövergripande samservice inte längre finns.

Kommunerna i Vasanejden och området Sydösterbotten, Storkyro, Laihela, Kaskö, Kristinestad, Korsnäs, Malax, Korsholm, Närpes, Vasa och Vörå samt Österbottens TE-byrå och fPA har ingått samarbetsavtal om ordnande av sektorsövergripande samservice. Den sektorsövergripande samservicens service förverkligas som en del av den egna verksamheten i varje kommun. I nätverket för hela området finns en TYP-koordinator vars uppgift är att ansvara för och utveckla hela nätverkets verksamhet.

Gör så här

Ärendehanteringen i den sektorsövergripande samservicen i Vasanejden och Sydösterbotten (TYP) sker enligt tidsbokning från den egna kommunen eller TE-byrån.

För vem och på vilka villkor

Personen övergår till att bli en samserviceklient, ifall dennes sysselsättning förutsätter sammanpassning av TE-byråns, kommunens och FPA:s serviceformer.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Malax, Närpes, Storkyro, Vasa, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 3.9.2020