suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Vuxengymnasieutbildning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Vuxengymnasieutbildning erbjuds i Vasa av vuxenlinjen vid Vaasan lyseon lukio och Vasa svenska aftonläroverk. Läs mera om undervisningen på gymnasiernas sidor.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Undervisningen är avgiftsfri. Den studerande betalar läroböckerna själv.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan delta i gymnasieutbildningen för vuxna om du vill avlägga gymnasiets hela lärokurs eller lärokursen i enskilda ämnen. I vuxengymnasiet kan du studera vid sidan av ditt arbete.

Du kan också slutföra gymnasiestudier som blivit på hälft eller höja betyget i tidigare avlagda kurser. Kunskap, färdigheter och kunnande som den studerande inhämtat tidigare beaktas, förutsatt att de motsvarar innehållet i läroplanen.

Gymnasiets hela lärokurs omfattar 88 studiepoäng. En avlagd gymnasieexamen ger allmän högskolebehörighet.

För att få anordna gymnasieutbildning krävs det tillstånd för anordnande av gymnasieutbildning beviljat av undervisnings- och kulturministeriet. Undervisning ordnas av kommuner, samkommuner och vissa andra aktörer såsom medborgarinstitut.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 17.9.2020