suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Vattenproduktion

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Vasas hushållsvatten produceras vid Molnträskets vattenverk. Tack vare en automatiserad och moderniserad reningsprocess uppfyller hushållsvattnet i Vasa vad gäller utseende, smak och renhet även de mest strikta kvalitetskraven. För produktionen av vatten svara Vasa Vatten

Gör så här

Ange vattenmätarens värde när vattenverket frågar efter det.

Du kan meddela bl.a. mätarställning, ändring i årsprognosen, ägarbyte eller ändring av faktureringsadress på elektroniska blanketter.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hushållsvatten som vattenverket levererar är avgiftsbelagt. I bostadsaktiebolag betalar invånarna vanligtvis månatligen för vattnet. Små fastigheter, såsom egnahemshus, betalar vattenavgiften några gånger om året. Priset på rent vatten påverkas av kostnaderna för vattentäkt, vattenbehandling och distributionsnät. Vattenkonsumtionen mäts med vattenmätare i varje fastighet.

Fastighetsspecifika vattenmätare mäter vattenförbrukningen.

Även behandlingen av avloppsvatten är avgiftsbelagd. Priset utgörs av kostnaderna för avloppsnätet och behandlingen av avloppsvattnet. Behandlingen av avloppsvatten är vanligen dyrare än att köpa rent vatten. Behandlingsavgifterna för tvättvatten från slambrunnar och avloppsbrunnar och till exempel hönserier är högre än behandlingsavgifterna för vanligt hushållsavloppsvatten.

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 22.3.2022