suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Yrkesutbildning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

I Vasa kan du få yrkesutbildning i Vamia och Yrkesakademin i Österbotten.

Vamia ger yrkesutbildning inom många branscher. Vi har årligen ungefär 5000 studerande. Skolan erbjuder yrkesutbildning för unga, vuxna samt för arbets- och företagslivet – på tre språk.

Hos oss kan du avlägga en hel examen eller en delexamen. Vamia erbjuder över 60 grund-,  yrkes- och specialyrkesexamina. Vid Vamia kan man kombinera grundexamen och studentexamen på tre år.

Vamia erbjuder närstudier, flerformsstudier och läroavtalsutbildning. Hos oss kan du studera flexibelt. När du börjar studera uppgör vi tillsammans med dig en personlig utbildningsplan, utgående från din studieförmåga och tidigare inhämtat kunnande. Du kan också delta i Utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA).

YA! - Yrkesakademin i Österbotten erbjuder ungdomar och vuxna svenskspråkig utbildning bl.a. inom det sociala området, inom kulturen, inom djurhållning och inom teknik. Yrkesakademin i Österbotten upprätthålls av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK), som är en svenskspråkig samkommun för utbildning och kultur i Österbotten.

Gör så här

Bekanta dig med studielinjerna och läroanstalterna på institutens webbsidor. Du kan söka till utbildning genom gemensam ansökan.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Även de medel som behövs för studierna är avgiftsfria för studerande vars läroplikt fortsätter på andra stadiet. Läroplikten fortsätter på andra stadiet om den studerande har avlagt nionde klass i grundskolan våren 2021 eller senare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som leder till examen. Grundläggande yrkesutbildning som leder till examen är avsedd för ungdomar och vuxna.

Vid yrkesutbildning förvärvas kompetens inte bara vid läroanstalten, utan även på arbetsplatser och i webbutbildningsmiljöer. Varje studerande studerar efter sin egen plan och sina egna inlärningsbehov. Inlärning i arbetet ges stöd till exempel med läro- och utbildningsavtal. Den studerande kan söka sig till studierna och avlägga dem flexibelt, och numera är det också möjligt att avlägga studierna på en kortare tid än tidigare. Unga och vuxna erbjuds samma utbildningstjänster. Yrkesutbildningen ger den studerande beredskap att söka sig till högskolestudier.

För ordnandet av yrkesutbildning ansvarar kommuner, samkommuner, samfund, stiftelser eller statens affärsverk som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 1.12.2020