suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Yrkesutbildning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

I Vasa kan du få yrkesutbildning i Vamia och Yrkesakademin i Österbotten.

Vamia, som är den nya organisationen för yrkesutbildningen i Vasa, har tagits i bruk i 1.1.2017. I den nya organisationen ingår Vasa yrkesinstitut, Vasa vuxenutbildningscenter och Vasa kustregions läroavtalsbyrå. Vid institutet kan du studera och avlägga 28 olika yrkesinriktade grundexamen. Vamia har verksamhet på två ställen i Vasa. Den tekniska utbildningen är förlagd till Sampo-campus på Smedsbyvägen och utbildningen inom servicebranscherna är förlagd till Hansa-campus på Krutkällarvägen.

Vamia har över 3 000 studerande, och utbildning erbjuds på finska, svenska och engelska. Undervisningslokalerna och utrustningen är moderna och de utvecklas hela tiden. Vid Vamia kan du välja en utbildningsväg som passar dina intressen och dina framtida planer bland sex olika alternativ. Under det andra eller tredje studieåret har du möjlighet att avlägga en period med inlärning i arbetet utomlands. Om du är intresserad av att tävla kan du delta i yrkesskicklighetstävlingar. Studierna stöds av mångsidiga stödtjänster för studerande.

YA! - Yrkesakademin i Österbotten erbjuder ungdomar och vuxna svenskspråkig utbildning bl.a. inom det sociala området, inom kulturen, inom djurhållning och inom teknik. Yrkesakademin i Österbotten upprätthålls av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK), som är en svenskspråkig samkommun för utbildning och kultur i Österbotten.

Gör så här

Bekanta dig med studielinjerna och läroanstalterna på institutens webbsidor. Du kan söka till utbildning genom gemensam ansökan.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Undervisningen är avgiftsfri. Studierna orsakar branschspecifika kostnader, t.ex. för böcker, arbetsredskap och material.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som leder till examen. Grundläggande yrkesutbildning som leder till examen är avsedd för ungdomar och vuxna.

Vid yrkesutbildning förvärvas kompetens inte bara vid läroanstalten, utan även på arbetsplatser och i webbutbildningsmiljöer. Varje studerande studerar efter sin egen plan och sina egna inlärningsbehov. Inlärning i arbetet ges stöd till exempel med läro- och utbildningsavtal. Den studerande kan söka sig till studierna och avlägga dem flexibelt, och numera är det också möjligt att avlägga studierna på en kortare tid än tidigare. Unga och vuxna erbjuds samma utbildningstjänster. Yrkesutbildningen ger den studerande beredskap att söka sig till högskolestudier.

För ordnandet av yrkesutbildning ansvarar kommuner, samkommuner, samfund, stiftelser eller statens affärsverk som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 8.8.2019