suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

YA! - Yrkesakademin i Österbottens webbsidor

  • Webbsida

YA! - Yrkesakademin i Österbotten erbjuder yrkesutbildning på svenska för ungdomar och vuxna. Läs mera om undervisningen på läroanstaltens sidor.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Vasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 29.5.2019