suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Ansökan om fastighetsförrättning

  • Utskrivbar blankett

Med ansökan om fastighetsförrättning kan du ansöka om bland annat styckning av tomt, servitutsförrättning och fastighets- och gränsbestämning.

Tjänster

Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 23.3.2022