suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Chefen för fostran och utbildning

  • Telefonservice

Chefen för fostran och utbildning kan kontaktas i frågor som gäller undervisningen, såsom om behov av särskilt stöd framkommer, i ärenden som ansluter sig till elevvård eller planering av studiestig för elever med invandrarbakgrund.

Telefonnummer

+358 63253152 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 22.3.2022