suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Stöd för lärande och skolgång

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Målet med stödet för lärande och skolgång är att stöda inlärningen samt trygga barnets utveckling och mognad.

Enligt lag om grundläggande utbildning har eleven rätt att under hela den grundläggande utbildningen vid sidan av läroplansenlig undervisning få elevhandledning och tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår. Stödet ska ges så länge och på den nivå som det behövs ...

Gör så här

Eleverna har rätt att få tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår. Elevens lärare bedömer behovet av stöd i samarbete med elevvårdspersonal och vårdnadshavare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 8.12.2023