suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Elevvården

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Elevvårdens uppgift är att främja och upprätthålla elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande. Varje elev inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har rätt till elevvård. Elevvård är främst förebyggande elevvård som stöder hela skolan. Eleverna har dessutom rätt till individuell elevvård.

Elevvårdens uppgift är att:

  • främja och upprätth ...

Gör så här

Om du som vårdnadshavare känner oro för ditt barns skolgång, lärande eller välmående, uppmuntrar vi till kontakt med skolans lärare eller elevvårdspersonal i ett tidigt skede. Även eleven själv kan kontakta skolans lärare eller elevvårdspersonal. Skolans personal är också skyldig att initiera ärenden vid oro för en enskild elev.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 22.3.2022