suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Snömottagning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Stadens snömottagningsplats finns vid Myrgrund. På området finns elektronisk passerkontroll. För att komma in genom porten behöver du tillträdesrätt som du får via kommuntekniken.

De lass som du för sparas i en passerlogg.

Faktureringen sker månatligen utifrån logghändelserna.

Tillträdesrätten är bilvis. Varje bil har en s.k. tagg.

Gör så här

Elektroniskt passertillstånd till porten kan du begära av kommuntekniks kostnadsberäknare.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 8.12.2023