suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Snömottagning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Stadens snömottagningsplats finns vid Myrgrund. På området finns elektronisk passerkontroll. För att komma in genom porten behöver du tillträdesrätt som du får via kommuntekniken.

De lass som du för sparas i en passerlogg.

Faktureringen sker månatligen utifrån logghändelserna.

Tillträdesrätten är bilvis. Varje bil har en s.k. tagg.

Gör så här

Elektroniskt passertillstånd till porten kan du begära av kommuntekniks kostnadsberäknare.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Priser fr.o.m. 1.1.2019

Tagg = bilspecifikt kort 62,00 euro moms 24 %

Mottagningspris för lass 21,00 euro moms 24 %

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 1.7.2021