suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Kommuntekniks webbsida

  • Webbsida

Kommuntekniken ansvarar för planering, byggande och underhåll som berör trafiken, trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenbyggande samt därtill anslutna anläggningar, liksom även för myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshantering, vattentjänster och kollektivtrafik.

Tjänster

Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 3.1.2024