suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Användningstillstånd av gator och allmänna områden

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Staden hyr ut områden som den äger bl.a. för olika evenemang och hobbyverksamhet. I ansökan ska framgå området läge, omfattning, användningstid samt användningsändamål. Evenemangsarrangören ska också se till att övriga behövliga tillstånd finns.

Gör så här

Myndigheterna som svarar för kommunens gatu- och grönområden ger mer information om användningstillstånd och hyresmöjligheter.

Tillstånd kan sökas genom att du fyller i en anhållan om rätt att använda gata eller annat allmänt område och sänder den till Vasa stads kommunteknik.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Användningstillstånden kan vara avgiftsbelagda. Om tillståndsområdet skadas, måste tillståndshavaren ersätta skadan. För användning av allmänt område utan tillstånd kan till exempel dubbel tillståndsavgift begäras.


Giltighetstid

Tillståndets giltighetstid fastställs från fall till fall.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man måste ansöka om tillstånd för avvikande användning och hyra av gatu- och grönområden hos kommunen. Användningstillstånd behövs till exempel för kulturevenemang.

Om en privatperson hyr en gata eller ett grönområde till exempel för en byggplats, ska han eller hon ställa upp en byggplatsskylt som anger kontaktuppgifterna till dem som beställt och utför arbetet samt arbetets längd.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 18.6.2020