suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Underhåll av gator och allmänna områden

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

I Vasa är gatorna indelade i underhållsklasser i enlighet med i vilken ordning gatorna underhålls. Underhålls- och renhållningsansvaret för gator har delats in i vinterunderhåll, renhållning och övrigt underhåll. Vinterunderhåll omfattar att avlägsna snö och is, bekämpa halka och ta bort sand, transportera bort snövallar och hålla rännstenar och regnvattenrännor snöfria och isfria; renhållning att ...

Gör så här

I anslutning till vinterunderhållet kan du ringa kommunteknikens journummer efter tjänstetid kl 16.00-07.00.

För vem och på vilka villkor

Enligt lagen ska tomtägarna själva sköta sina infartsvägar, dvs. bland annat avlägsna störande snö, sanda och se till att gallerbrunnarna hålls öppna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ansvarar för underhåll och rengöring av gator, torg, gatutorg, parker, planteringar och övriga jämförbara allmänna områden i detaljplanerade områden. Du som äger en tomt är skyldig att se till att gatuområdet som gränsar till tomten är rent och snyggt.

Gatuunderhållet omfattar reparation av skadad gatubeläggning eller ombeläggning, hållande av en grusbelagd gata jämn och dammbindning på en grusbelagd körbana. Kommunen har också hand om underhållet av gatumöbler, plattformar, skyddsräcken, trafikmärken och motsvarande utrustning.

Till gatuunderhållet hör att avlägsna snö och is samt bekämpa halka. Kommunen kan besluta att ett visst område underhålls på vintern endast delvis, om det inte orsakar påtagligt besvär för trafiken.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 8.12.2023