suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Tomter för byggande

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Hos Vasa stad kan du ansöka om bostads- och företagstomter för byggande.

Bostadstomterna är radhus-, flervåningshus- och egnahemstomter. Vasa stad överlåter bostadstomter enligt detaljplan för byggande i regel genom offentlig ansökan antingen genom arrendering eller genom försäljning. Tekniska nämnden beslutar årligen om principerna för tomtöverlåtelse och reserveringarna av bostadstomter.

Egnahemstomter:

Egnahemstomter överlåts genom offentlig ansökan, antingen under separata ansökningstider (nya tomter, tomter enligt anbudsförfarande) eller som s.k. fortgående ansökan. Tomtmottagarna får i regel själv väja om de arrenderar eller köper tomten. Vid överlåtelse av egnahemstomter iakttas på förhand fastställda urvalskriterier. En del av tomterna kan också delas ut på andra grunder eller säljas genom anbudsförfarande. Tomter med fasta priser som blivit över efter ansökningsrundan delas ut i den ordning ansökan inlämnas.

Rad- och flervåningshustomter:

Speciellt värdefulla och efterfrågade rad- och flervåningshustomter (bl.a. strandområden, centrum och dess närområden) överlåts i regel genom en offentlig pris- eller kvalitetstävling. Till övriga delar delas tomterna i regel ut enligt prövning med beaktande av stadens bostads- och näringspolitiska mål samt planernas kvalitet.

Företagstomter:

Företagstomter enligt detaljplanen överlåts för byggande genom offentlig ansökan eller förhandlingsförfarande. Vasa stad överlåter företagstomter i första hand genom arrendering. Företagstomter delas till största delen ut genom förhandlingsförfarande med beaktande av stadens näringspolitiska mål.

Tomterna kan också delas ut på basis av en offentlig pris- eller kvalitetstävling. Industri- och lagertomter säljs endast i undantagsfall.

Gör så här

Om de bostadstomter som kan sökas meddelas i lokaltidningarna och på fastighetssektorns webbsidor. Bostadstomter kan sökas med en ansökan om småhustomt. Ansökningsblanketten kan skrivas ut på nätet. Ansökningsblanketter fås också på fastighetssektorn och Medborgarinfon.

Om företagstomter kan man höra sig för hos Fastighetssektorns tomtservice per e-post: tontit@vaasa.fi. På webbsidan Företagstomer finns uppgifter om lediga företagstomter i Vasa.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Ansökan om tomter är avgiftsfri. Genom att betala en reserveringsavgift för tomten bekräftar du reserveringen av tomten. Tilläggsinformation om avgifterna ger Vasa stads tomtservice.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 17.9.2020