suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Tomter för byggande

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Hos Vasa stad kan du ansöka om bostads- och företagstomter för byggande.

Bostadstomterna är radhus-, flervåningshus- och egnahemstomter. Vasa stad överlåter bostadstomter enligt detaljplan för byggande i regel genom offentlig ansökan antingen genom arrendering eller genom försäljning. Tekniska nämnden beslutar årligen om principerna för tomtöverlåtelse och reserveringarna av bostadstomter.

Egna ...

Gör så här

Om de bostadstomter som kan sökas meddelas i lokaltidningarna och på fastighetssektorns webbsidor. Bostadstomter kan sökas med en ansökan om småhustomt. Ansökningsblanketten kan skrivas ut på nätet. Ansökningsblanketter fås också på fastighetssektorn och Medborgarinfon.

Om företagstomter kan man höra sig för hos Fastighetssektorns tomtservice per e-post: tontit@vaasa.fi. På webbsidan Företagstomer finns uppgifter om lediga företagstomter i Vasa.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 8.12.2023