suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Fastighetssektorn

  • Serviceställe

Fastighetssektorn sköter utvecklandet av stadens markpolitik och bostadsförhållanden, disponentskapet i fråga om mark- och vattenområden, lägesdatainformation och kartverksuppgifter, fastighetsbildnings- och mätningsuppgifter samt förandet av fastighetsregister.

Besöksadress

Tjänster

Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 24.3.2023