suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Hissunderstöd

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Staten och Vasa stad understödjer för efterinstallation av hiss. Det är möjligt att få sammanlagt upp till 55 procent i understöd för efterinstallation av hiss.

Statsunderstödet för efterinstallation av hiss är 45 % av de godtagbara rimliga totalkostnaderna för byggandet av en eller flera hissar. Stadens understöd är högst 10 % av de av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA godkända kostnaderna. Staden beviljar understöd inom ramen för tillbudsstående anslag när ARA har godkänt kostnaderna för projektet och beviljat statligt hissunderstöd för projektet.

Ansökan om hissunderstöd lämnas in till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, ARA. Stadens understöd ansökas med stads egen blankett. Arbetena kan inledas efter ARA:s egentliga understödsbeslut. Det lönar sig att i samma sammanhang också ansöka om understöd för kostnaderna för avlägsnande av rörelsehinder, som ARA också understöder med 45 %.

I Vasa finns en hissarbetsgrupp, som bildades år 2013. Arbetsgruppens syfte är att mångfaldiga antalet efterinstallerade hissar i Vasa. I arbetsgruppen ingår representanter för Vasa stads fastighetssektor, byggnadstillsyn, handikappråd och planläggning samt Suomen Kiinteistöliitto och ARA. Därtill har representanter för företag och disponenter bjudits in till gruppen.

Gör så här

Ansökningstiden i fråga om hissunderstöd och understöd för avlägsnande av rörelsehinder är kontinuerlig. Vasa stads understöd kan du söka med hissunderstödsblanketten.

Mera information om hiss- och tillgänglighetsunderstöd får du från ARA. Mera information ger också Vasa stads fastighetssektor.

För vem och på vilka villkor

Staden beviljar understöd inom ramen för tillbudsstående anslag när ARA har godkänt kostnaderna för projektet och beviljat statligt hissunderstöd för projektet.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 17.9.2020