suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hissunderstöd

  • Webbsida

Husbolag kan söka ARA:s understöd för efterinstallation av hiss. Hissunderstöd beviljas för efterinstallation av hiss då det ingen hiss från tidigare finns i trapphuset. En trapphiss ersätter inte en normal personhiss.

Det understöd som beviljas utgör högst 45 % av de totala godkända kostnaderna i anslutning till hissen eller installationen av den.

Tjänster

Ansvarig för texten: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Uppdaterad: 1.3.2022