suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Gränsvisning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Vasa stads mätningsservice svarar för byggnadstillsynsmätningar för tomter och byggnader. Visning av rå är en inofficiell rågångsförrättning på planområde, där man med mätningsåtgärder visar vara plantomtens tomtgräns finns enligt fastighetsregistret.

Gör så här

Kontakta kommunens byggnadstillsyn.

Mätningsservicen beställs från fastighetssektorns mätningsservice. I ärenden som gäller visning av rå kan du ta kontakt med mätningsteknikern.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en gränsvisning fastställer man med hjälp av en lantmäteriåtgärd var en planlagd tomt eller annan registerenhet är belägen i terrängen.

Vid en gränsvisning kan inte nya råmärken byggas. Gränsvisningen har ingen inverkan på uppgifterna i fastighetsregistret och gränsvisningen registreras inte. Om ett råmärke har försvunnit behövs en rågångsförrättning, vilket är en lantmäteriförrättning.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 22.3.2022