suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Tomtdelning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Den gällande tomtindelningen kan under vissa förutsättningar ändras så att den motsvarar byggande som planerats för tomten. Vasa stads fastighetsbildningsenhet svarar för tomtindelningen på Vasa stads område.

Gör så här

I ärenden som gäller tomtindelning kan du ta kontakt med Vasa stads fastighetssektor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ansvarar för detaljplanen och för tomtdelningen. Ett nytt område som ska byggas och som i detaljplanen fastställs som byggnadskvarter kan delas in i en eller flera tomter. Tomtindelningen anges på detaljplanekartan och dess bindande karaktär anges i detaljplanen.

Även markägaren kan söka ändring i tomtdelningen hos kunden. Tomtdelningen kan göras upp separat eller i detaljplanen. Om markägaren har ansökt om att göra upp eller ändra tomtdelningen har kommunen rätt att bära upp kostnaderna av markägaren.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 8.12.2023