suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Kartprodukter

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

För Vasa stads kartproduktion svarar tekniska sektorns fastighetssektorn, som betjänar i alla ärenden som berör kartor över stadsområdet.

  • Stomkartan är en detaljerad karta, vars huvudsakliga syfte är att betjäna planering av markanvändning, byggande -och kommunalteknik.
  • Guidekartan är en allmän karta, som innehåller stadens gatunät med namn, adressnummer, byggnadskvarter, parker och de mest framträdande objekten i terrängen.
  • Ortoflygfoto är ett mätningstekniskt noggrant flygfoto, som kan användas i planering och i illustrering.

Digitalt grund- och guidekartmaterial och ortoflygfoto kan beställas från fastighetssektorn. Tekniska sektorns fastighetssektorn innehar copyrighten till Vasa stads stom- och guidekarta. För digitalt kartmaterial beviljar vi användningsrätt i samband med beställningen. För utnyttjandet av guidekartan i tryckalster beviljar vi publiceringstillstånd.

Gör så här

Kartkopior beställs från fastighetssektorns kundbetjäningspunkt. Numeriska kartor beställs från lägesdataplanerare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 1.4.2020