suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

  • Webbsida

Den nya lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken trädde i kraft 1.3.2017. Nämnden för småbarnfostran och grundläggande utbildning beslutar om avgifter som uppbärs i klubbverksamhet på de öppna daghemmen.

Klientavgifter är indexbundna och indexjusteringar görs vartannat år.

Dagvårdsavgifternas eurobelopp kommer inte att förändras, den högsta avgiften är 290 euro i månaden. Om månadsavgif ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 3.5.2021