suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Öppen småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Ändringar i klubbverksamheten fr.o.m. hösten 2019

Klubbverksamheten ordnas på Gerbyn avoin päiväkoti, Huutoniemen avoin päiväkoti, Ristinummen avoin päiväkodit och i centrum på Vaahteramäen avoin päiväkoti. På Vaahteraman avoin päiväkoti börjar en tvåspråkig klubbverksamhet då Gustavsborgs öppna daghemmets verksamhet flyttas till samma utrymmen med Vaahtermäen avoin päiväkoti. I klubben förverkligas språkduch och barnen får bekanta sig med det främmande språket (finska eller svenska) t.ex. med låter och lek.

Klubbverksamheten är avsedd för barn i åldern 3–5 år. Den samlas tre gånger i veckan, 4 timmar åt gången och barnen har sin egen matsäck med sig. Klubbarna år avgiftsfria. Barnet kan ha endast en klubbplats.

Den öppna småbarnspedagogiken i Vasa erbjuder öppen daghemsverksamhet och klubbverksamhet. Den öppna småbarnspedagogiken är ledd och övervakad verksamhet och ett bra alternativ för heltids- eller deltidsdagvård. Leken är en central del av verksamheten. Den öppna småbarnspedagogiken är en planmässig och målinriktad verksamhet om baserar sig på planen för småbarnspedagogik.

Verksamheten i de öppna daghemmen är avsedd för samtliga Vasabarn som är under skolåldern samt för deras föräldrar och vårdare. Syftet med verksamheten i de öppna daghemmen är att stödja familjerna i deras barnuppfostran, ge familjerna möjlighet att bekanta sig med varandra, erbjuda barnen leksällskap och mångsidig verksamhet i vardagen och erbjuda föräldrarna kamratstöd. Ingen förhandsanmälan krävs utan man kan anmäla sig direkt till personalen vid ett öppet daghem. Verksamheten är avgiftsfri.

Klubbarna i de öppna daghemmen är avsedda för barn som inte är i kommunal småbarnspedagogik och som är bosatta i Vasa. Klubben är ett bra alternativ för barn som inte är i behov av småbarnspedagogik utan annan regelbunden verksamhet i grupp.

Då klubbverksamheten inleds ingås ett serviceavtal, och en egen klubbplan för småbarnspedagogik utarbetas för samtliga barn. Barn och familjer som omfattas av tjänster inom den öppna småbarnspedagogiken har vid behov även möjlighet till stöd av specialdagvården i ärenden som ansluter sig till barnets inlärning och utveckling. Syftet med klubbverksamheten är att stödja barnen i att utveckla sin självkänsla och självständighet, erbjuda barnen en mångsidig, planerad och ledd verksamhet både som individ och som gruppmedlem, och väcka en positiv inställning till att lära sig nytt.

Läs mera om den öppna småbarnspedagogiken i Vasa på stadens webbsidor.

Gör så här

Obs! P.g.a. tekniska problem börjar ansökningstiden på måndagen 5.5.2019 (tidigare ankomna ansökningar är fortfarande i kraft).

Ansökningstiden till klubbverksamheten för verksamhetsperioden 2019 – 2020 är under tiden 3.5 - 19.5.2019. Ansökan är i kraft till 31.5.2020. Om det finns lediga platser kan ett barn börja i en klubb även mitt i verksamhetsperioden. Ansökningar kan också lämnas in året runt.

Det primära sättet att ansöka om klubbplats är en elektronisk ansökan. Du kan fylla i den elektroniska ansökan i stadens elektroniska ärendehantering.

Till dem som har fått en klubbplats skickas ett beslut hem i maj.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Våren 2019: För klubbverksamheten i ett öppet daghem uppbärs en fast månadsavgift. I två öppna daghem Kuningattarenpolun avoin päiväkoti och Vaahteramäen avoin päiväkoti finns även avgiftsfri klubbverksamhet. Närmare information om klientavgifterna finns på småbarnspedagogikens sidor.

Fr.o.m. hösten 2019 är alla klubbar avgiftsfria.

Den öppna daghemsverksamheten är avgiftsfri.

Deltagandet påverkar inte utbetalningen av FPA:s hemvårdsstöd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 18.9.2020