suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Byggnadstillsynens arkivtjänster

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

I Vasa stads byggnadstillsynens och stadens arkiv förvaras tillståndshandlingar och ritningar. Tillståndshandlingarna hämtas från arkiven och den sökande meddelas då handlingarna är till påseende. Av dessa skickas vid behov kopior mot avgift. För arkvisökning är det skäl att reservera 2-4 vardagar.

Gör så här

Förfrågningar om gamla tillståndshandlingar kan sändas till byggnadstillsynens kundtjänst på e-postadressen rakennusvalvonta.asiakaspalvelu(at)vaasa.fi

Av förfrågningen bör framgå följande:

  • kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • fastighetbeteckningen för objektet i fråga
  • objektets adress

Sökningen försnabbas av om uppgifter även finns om: den som sökt det ursprungliga tillståndet samt året då tillståndet söktes eller tillståndskoden.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Byggnadstillsynens handlingar är offentliga och vem som helst har rätt att ta del av dem. Kommunerna är skyldiga att arkivera de handlingar som anses nödvändiga. I byggnadstillsynens arkiv sparar kommunen byggnads- och åtgärdstillståndsritningar samt till exempel konstruktions- och ventilationsritningar. De flesta städer använder en elektronisk webbshop för byggnadsritningsmaterial.

Enligt upphovsrättslagen har byggnadens planerare upphovsrätt till planen.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 22.3.2022