suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Uppsökande ungdomsarbete

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Det uppsökande ungdomsarbetet i Vasa är avsett för ungdomar i åldern 15-29 år som behöver stöd i planeringen av framtiden och med att sköta saker i vardagen. Origo hjälper vid avbrutna studier, när den unga behöver hjälp med att sköta ärenden i vardagen, söker en arbets-, praktik- eller studieplats, behöver en bostad, stöter på problem som har att göra med utkomst, hälsotillstånd eller något missbruk, vill fundera över sin livssituation i allmänhet, behöver stöd i planeringen av framtiden eller vill ha någon att prata med. Servicen är avgiftsfri och konfidentiell. I Vasa finns även svenskspråkiga uppsökande ungdomsarbetare. Mer information finns på deras egna webbsidor.

Gör så här

Kontakta en anställd inom det uppsökande ungdomsarbetet i din kommun. Du kan leta upp uppsökande ungdomsarbetare med Into ry:s sökfunktion.

Du kan vara i kontakt med Origo på Facebook, per telefon, e-post eller besöka Origo på plats. Ytterligare uppgifter finns på Reimaris webbsidor.

För vem och på vilka villkor

Det uppsökande ungdomsarbetet är avsett för unga under 29 år.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Uppsökande ungdomsarbete hjälper unga som står utanför utbildning eller arbetsmarknaden att få utbildning, arbete eller andra tjänster som de behöver. De anställda inom det uppsökande ungdomsarbetet är närvarande bland ungdomarna och erbjuder dem möjlighet till en trygg och konfidentiell diskussion med en vuxen. Det är frivilligt för ungdomar att delta i det uppsökande ungdomsarbetet.

Det uppsökande ungdomsarbetet kontaktar också unga under 29 år som till exempel har avbrutit sin skolgång eller sin vapen- eller civiltjänst.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 18.6.2020