suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Uppsökande ungdomsarbete

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Det uppsökande ungdomsarbetet i Vasa är avsett för ungdomar i åldern 15-29 år som behöver stöd i planeringen av framtiden och med att sköta saker i vardagen. Origo hjälper vid avbrutna studier, när den unga behöver hjälp med att sköta ärenden i vardagen, söker en arbets-, praktik- eller studieplats, behöver en bostad, stöter på problem som har att göra med utkomst, hälsotillstånd eller något missbruk, vill fundera över sin livssituation i allmänhet, behöver stöd i planeringen av framtiden eller vill ha någon att prata med. Servicen är avgiftsfri och konfidentiell. I Vasa finns även svenskspråkiga uppsökande ungdomsarbetare. Mer information finns på deras egna webbsidor.

Gör så här

Du kan vara i kontakt med Origo på Facebook, per telefon, e-post eller besöka Origo på plats. Ytterligare uppgifter finns på Reimaris webbsidor.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för unga under 29 år.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Uppsökande ungdomsarbete hjälper unga som står utanför utbildning eller arbetsmarknaden. Hjälp erbjuds angående utbildning, arbete eller andra tjänster som ungdomarna behöver. Uppsökande ungdomsarbete är specialungdomsarbete där arbetarna har som mål att vara närvarande bland ungdomarna och erbjuda möjlighet till en trygg och förtroendeingivande vuxenkontakt. Det är frivilligt för unga att delta i uppsökande ungdomsarbete.

Uppsökande ungdomsarbete tar kontakt med ungdomar under 29 år som har till exempel avslutat sina studier eller sin militär- eller cilviltjänstgöring.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 18.6.2020