suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Högskoleutbildning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Vasa är en mångsidig högskolestad som i förhållande till folkmängden är Finlands största. Över 12 000 studerande studerar på tre språk i sju olika högskoleenheter. Studerande har möjlighet att avlägga över 30 examina.

I högskolorna finns årligen över 900 internationella utbytes- och examensstuderande. På motsvarande sätt kan utbytesstuderande från Vasa fara till tiotals olika länder.

De största och populäraste studieområdena är ekonomi och företagsekonomi, förvaltningsvetenskap, samhällsvetenskap, humanistiska vetenskaper, social- och hälsovårdssektorn samt tekniska branschen med sina olika studiehelheter.

En stark förbindelse till företagsvärlden och speciellt till energiteknologibranschen ger studerandena goda sysselsättningsutsikter.

Studentkårer och ämnesorganisationer samt olika hobbymöjligheter från teater till idrott gör studietiden till en upplevelse.

Gör så här

Bekanta dig med Vasa som studiestad, med läroanstalterna, studieutbudet samt ansökningstiderna på adressen www.opiskelevaasassa.fi.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 18.6.2020